Strona główna

 

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W BIEGANOWIE

Przewodnicząca - Marcelina Binkowska

z-ca - Dominik Madaj

Skarbnik - Jakub Iberflus

opiekun samorządu - Joanna Michalak