GłównaO szkole promującej zdrowieNasze działaniaGaleria

„Szkoła Promująca Zdrowie jest inwestycją dla edukacji,

zdrowia i demokracji”

CO TO JEST SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE?

Szkoła Promująca Zdrowie jest to siedlisko, w którym członkowie społeczności szkolnej - pracownicy i uczniowie:

Cechy Szkoły promującej Zdrowie?:

Cele Szkoły Promującej Zdrowie?:

Nadrzędnym celem SZPZ jest zdrowy styl życia społeczności lokalnej, tzn. pracowników i uczniów. Aby to osiągnąć społeczność szkolna powinna starać się m.in.:

Szkołę promującą zdrowie tworzą lub współuczestniczą w jej tworzeniu: