Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno–wychowawczych

1 września 2016 r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2016 r.


 

3.

 

Zajęcia dydaktyczne dzielone na dwa semestry:

 

4.

Ferie zimowe

30.01 – 12.02.2017 r.

5.

Wiosenna przerwa świąteczna

13.04– 18.04.2017 r.

6.

Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku

nauki w szkole podstawowej:

c) w pozostałych szkołach podstawowych

brak

7.

Dodatkowe dni wolne od zajęć
dydaktyczno – wychowawczych:

2.05.2017

4.05.2017

5.05.2017

16.06.2017

8.

Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno – wychowawczych

23 czerwca 2017 r.

9.

Ferie letnie

24 czerwca – 31 sierpnia 2017 r.