Strona główna

Logomocja:

LOGO to język programowania powstały w latach sześćdziesiątych XX wieku, jako narzędzie do nauczania dzieci.

Logomocja, polska edycja Imagine, została wpisana w 2003 roku do wykazu środków dydaktycznych zalecanych do użytku szkolnego, numer zalecenia 1540/2003.

Imagine jest to środowisko programistyczne umożliwiające programowanie w języku Logo oraz twórcze uczenie się i nauczanie.

Imagine to nie tylko możliwość tradycyjnej pracy w Logo, ale również:

·         możliwość tworzenia obiektów i obsługi ich zdarzeń (obiektami mogą być np. żółwie):

·         dla każdego żółwia można zdefiniować własną obsługę zdarzeń,

·         każdy żółw może mieć własne procedury,

·         każdy żółw może mieć własne zmienne,

·         tworzenie zaawansowanej grafiki, budowanie złożonych animowanych postaci,

·         swobodne operowanie przyciskami, suwakami, polami tekstowymi,

·         publikowanie projektów w Internecie,

·         proste tworzenie animacji,

·         możliwość tworzenia projektów sieciowych,

·         prosta obsługa plików multimedialnych,

·         możliwość sterowania np. klockami Lego,

·         rozpoznawanie mowy (sterowanie dźwiękiem).

żródło  - http://logo.oeiizk.waw.pl/

Przykładowe prace: