Strona główna

Projekt architekt - skala i plan:

Słowo architekt (łac. architectus, gr. architékton - kierujący budową, budowniczy) jest złożone i oznacza najpierw specjalistę w dziedzinie architektury, projektanta, a w przenośni twórcę czegoś, np. czyjegoś sukcesu. 

Architekci muszą być osobami o bardzo silnej wyobraźni przestrzennej i doskonałej znajomości geometrii.

By móc wykonywać zawód architekta niezbędna jest znajomość rysunku technicznego, którego uczy się dokładnie na studiach oraz znajomość branży budowlanej oraz wszelkich praw dotyczących budownictwa w ogóle.

Niezwykle ważną umiejętnością jest też perfekcyjna obsługa komputera do wykorzystywania zaawansowanych programów architektonicznych.

Architekt musi ukończyć pięcioletnie studia, po których otrzymuje tytuł inżyniera i może rozpocząć pracę w zawodzie.

Źródło: http://www.zawodyregulowane.pl/, http://maturana6.pl/

 

Uczniowie klas 5 i 6 biorąc udział w projekcie stali się na kilka miesięcy architektami amatorami.

Pierwszych ich zadaniem było wykonanie jak najdokładniejszych pomiarów szkoły i jej otoczenia.

Następnie naniesienie wyników na plan wykonany w odpowiedniej skali.